Ban giám hiệu

                                          Ban Giám hiệu năm học 2014-2015
1. Hiệu trưởng : Châu Anh Khiêm

Điện thoại: 0905 649457 - 0510 3834999
Phụ trách chung; công tác tổ chức cán bộ; chế độ chính sách; kế hoạch tài chính, tài sản nhà trường.
2. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thái
Điện thoại: 0902 958211 - 0510 3851282
Phụ trách tổ chức dạy học các bộ môn theo quy định của Bộ GD&ĐT; công tác thanh tra giáo dục; thi đua khen thưởng CBCC; công tác chủ nhiệm; công tác kiến tập, thực tập sư phạm.
3. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Vĩnh
Điện thoại: 0982812530 - 0510 3851282
Phụ trách quản lý CSVC, trang thiết bị dạy học; hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác truyền thống, nề nếp kỷ luật học sinh, an ninh và cảnh quan môi trường; công tác xã hội hóa; Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Ban liên lạc cựu GV, cựu HS; công tác phối hợp với các đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh; công tác hồ sơ và lưu trữ hồ sơ; theo dõi khối xã hội.Bồi dưỡng học sinh giỏi, Dạy nghề phổ thông.