Đề thi và đáp án học sinh giỏi lớp 12 năm học 2013-2014 tỉnh Quảng Nam

Thông báo: Đề thi và đáp án học sinh giỏi lớp 12 năm học 2013-2014 tỉnh Quảng Nam của tất cả 9 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (ngày thi 02/10/2013) đã được cập nhật trên website của nhà trường.

Đề thi và đáp án học sinh giỏi lớp 12 năm học 2013-2014 tỉnh Quảng Nam

Đề thi và đáp án học sinh giỏi lớp 12 năm học 2013-2014 tỉnh Quảng Nam của tất cả 9 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (ngày thi 02/10/2013) đã được cập nhật tại mục "Thư viện đề thi" trên website của nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu để các thầy cô tham khảo.

pdlyqn

BÀI VIẾT KHÁC
0 Comment(s)