Đề thi và đáp án tuyển sinh đại học môn Ngữ văn khối C năm 2011

Đề thi hay, không có tính đánh đố , vừa kiểm tra kiến thức cơ bản, vừa đạt tới độ khó của đề thi đại học. Kiến thức toàn diện, rải đều từ chương trình lớp 11 và 12.
Câu 1: Tuy là câu hỏi thuộc bài nhưng HS phải hiểu vấn đề mới có thể trả lời ngắn gọn mà đầy đủ.
Câu 2: Vấn đề đưa ra nghị luận phù hợp, thiết thực với HS.

Đề thi và đáp án tuyển sinh đại học môn Ngữ văn khối C năm 2011

Câu 3a: Dạng câu hỏi không mới nhưng khó, hơn nữa lại hỏi từ tác phẩm của Nguyễn Tuân. Phân tích tình huống truyện đòi hỏi khả năng khái quát và tổng hợp tác phẩm từ tư tưởng đến nghệ thuật.
Câu 3b: Là câu hỏi phân tích thơ nhưng trong tương quan giữa 3a và 3b, năm nay sẽ có nhiều TS chọn làm 3b.
Dự đoán điểm trung bình ở thang 4. HS khá chỉ có thể đạt điểm 5-6. HS giỏi mới có thể đạt được điểm 7-8.

Đề thi môn Ngữ Văn khối C năm 2011

Đáp án môn Ngữ Văn khối C năm 2011

pdlyqn (Từ Internet)

BÀI VIẾT KHÁC
0 Comment(s)