Đề thi và đáp án tuyển sinh đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2011

Đề thi tiếng Anh năm 2011 trải đều tất cả từ: Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc, kỹ năng viết. Một số câu có mức độ ngữ pháp nâng cao, nếu thí sinh không được rèn luyện kỹ về ngữ pháp khó có thể hoàn thành. Đề thi năm nay phù hợp với yêu cầu tuyển sinh đại học.
Từ vựng trong đề thi thí sinh phải hiểu biết rộng và sâu. Hiểu thấu ngữ cảnh thì mới đưa ra đáp án chính xác.

Đề thi và đáp án tuyển sinh đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2011

Cấu trúc đề theo nội dung Bộ đã ban hành. Nhưng để làm hoàn thiện bài, thí sinh phải đạt khá giỏi vì đề thi tuyển sinh năm nay có chất lượng cao hơn đề thi tuyển sinh năm 2010.
Phần đọc hiểu tương đối khó đối với học sinh trung bình. Trái với dự đoán năm nay sẽ ra đề tài viết về môi trường nhưng lại cho đề tài về văn hóa khá trừu tượng, không dễ đọc đối với học sinh không luyện tập thường xuyên và đề tài mang tính xã hội với ý tưởng phổ quát là phong trào tranh đấu đòi nữ quyền nên thí sinh cũng có thể nắm bắt nội dung chính dễ dàng.
Tuy nhiên, đề thi quá dài nên thí sinh không thể làm bài đủ thời gian và cách bố trí trang trong đề thi của phần đọc hiểu (bài cuối cùng - mã đề 369) không hợp lý làm thí sinh mất thời gian khi chọn câu trả lời ở trang sau mà bài văn lại ở trang trước.
Tóm lại, với yêu cầu tuyển sinh đại học, đề này chắc chắn sẽ giúp phân loại được học sinh giỏi.

Đề thi môn Tiếng Anh khối D năm 2011

Đáp án môn Tiếng Anh khối D năm 2011

pdlyqn (Từ Internet)

BÀI VIẾT KHÁC
0 Comment(s)