Kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 10, 11, 12 và thực hành lớp 11 năm học 2011-2012

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2011-2012, trường THPT Phan Bội Châu lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10, 11 và 12 và giải toán bằng máy tính Casio-Thí nghiệm thực hành Vậtlý, hoá học lớp 11 năm học 2011-2012 như sau:

Kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 10, 11, 12 và thực hành lớp 11 năm học 2011-2012

Kế hoạch bồi dưỡng HSG và thực hành năm học 2011-2012

BÀI VIẾT KHÁC
0 Comment(s)