Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2011-2012

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2011-2012, trường THPT Phan Bội Châu lập kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong năm học 2011 - 2012 như sau:

Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2011-2012

Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2011-2012

HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Chính

BÀI VIẾT KHÁC
0 Comment(s)