Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu năm học 2019-2020

1. Hiệu trưởng : Lê Minh Thơ

Điện thoại: 0982503363

Phụ trách chung; công tác tổ chức cán bộ; chế độ chính sách; kế hoạch tài chính, tài sản nhà trường.

Chuyên môn : Giảng dạy môn Ngữ Văn

 

2. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Vĩnh 

Điện thoại: 0982812530 - 0510 3851282
Phụ trách quản lý CSVC, trang thiết bị dạy học; hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác truyền thống, nề nếp kỷ luật học sinh, an ninh và cảnh quan môi trường; công tác xã hội hóa; Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Ban liên lạc cựu GV, cựu HS; công tác phối hợp với các đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh; công tác hồ sơ và lưu trữ hồ sơ; theo dõi khối xã hội.
Chuyên môn : Giảng dạy môn Toán.

vinh

3.Phó hiệu trưởng : Nguyễn Thị Tuyền (Chuyên môn ).

Điện thoại : 0963979899

Phụ trách :Bồi dưỡng học sinh giỏi, Dạy nghề phổ thông.

Chuyên môn : Giảng dạy môn Sinh học

 

 tuyen

 

4.Phó Hiệu Trưởng: Ngô Văn Quý (Phụ trách ngoài giờ)  

 

 

HÌNH ẢNH

 

(Đang cập nhật)