Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN (nhiệm kỳ 2017-2022)
Huỳnh Triều Chủ tịch
Trần Văn Khoa Phó Chủ tịch
Bùi Thị Thanh Hải Trưởng ban nữ công
Dương Thị Hải Ủy ban kiểm tra
Huỳnh Thị Ý Ủy viên
Phạm Thị Hồng Linh Thủ quỹ
Nguyễn Thị Thúy Hằng Kế toán

 

 


Tin mới hơn: