Ban chấp hành đoàn trường

BAN CHẤP HÀNH   ĐOÀN TRƯỜNG (Năm học 2015-2016)
Nguyễn Thị Mỹ Hằng Bí thư
Trần Văn Ba Phó Bí thư
Mai Văn Lắp Phó Bí thư
Huỳnh Ngọc Thịnh Ủy viên ban thường vụ
Lữ Đình Phụng Ủy viên ban thường vụ
Trần Văn Ba Ủy viên ban chấp hành
Nguyễn Thị Đinh Hương Ủy viên ban chấp hành
Nguyễn Khánh Lynh Ủy viên ban chấp hành
Huỳnh Thị Ý Ủy viên ban chấp hành
Trần Anh Cường Ủy viên ban chấp hành
Nguyễn Thị Thủy Triều Ủy viên ban chấp hành
Trần Thị Nhã Huyên Ủy viên ban chấp hành
Trần Đình Thư Ủy viên ban chấp hành
Doãn Thị Quyên Ủy viên ban chấp hành
Lê Hồng Uyên Ủy viên ban chấp hành

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: