Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN (nhiệm kỳ 2013-2018)
Huỳnh Triều Chủ tịch
Trần Thị Quyên Phó Chủ tịch
Châu Thị Truyền Trưởng ban nữ công
Phan Thị Quyên Ủy ban kiểm tra
Võ Duy Lâm Ủy viên
Dương Thị Hải Thủ quỹ
Nguyễn Thị Thúy Hằng Kế toán

 

 


Tin mới hơn: