Giới thiệu tổ Sử - Địa - Giáo dục Công dân

tosudiagdcd

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

 

1 Hoàng Thị Bích Hạnh GV Lịch sử
2 Võ Thị Thúy GV Lịch sử+CD
3 Trần Thanh Tuấn GV GDCD
4 Phạm Thị Thu Hằng GV Lịch sử+CD
5 Huỳnh Thị Nở TTCM Lịch sử
6 Dương Thị Hải GV Lịch sử
7 Bùi Thị Thanh Hải GV Lịch sử
8 Trần Thị Bích Hạnh GV Lịch sử
9 Lê Thị Hạnh GV Địa lý
10 Trần Lê Minh Trân GV Địa lý
11 Nguyễn Văn Vinh GV Địa lý
12 Trần Thị Lời GV Địa lý
13 Nguyễn Đức Tuấn GV GDCD