Giới thiệu tổ Sinh

tosinh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Nguyễn Thị Hoa GV Sinh + C nghệ
2 Nguyễn Thị Kim Thắm GV Sinh
3 Bùi Thị Kim Dung GV Sinh + C nghệ
4 Nguyễn Thị Tuyền GV Sinh
5 Lê Thi Thanh Ty  GV Sinh + C nghệ
6 Nguyễn Thị Xuân Dược TTCM Sinh 
7 Võ Thị Hoài Thông GV Sinh