Giới thiệu tổ Sinh

tosinh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Nguyễn Thị Hoa GV Sinh + C nghệ
2 Nguyễn Thị Kim Thắm GV Sinh
3 Bùi Thị Kim Dung GV Sinh
4 Nguyễn Thị Tuyền TTCM Sinh
5 Lê Thi Thanh Ty  GV Sinh + C nghệ
6 Trần Thị Hồng Thúy GV Sinh + C nghệ