Giới thiệu tổ Toán - Tin

Hình ảnh: 

toan tin copy

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

 

1 Nguyễn Ngọc Tiêm TTCM Toán
2 Trần Thị Thu Thanh GV Toán
3 Nguyễn Văn Lịch GV Toán-Tin
4 Châu Thị Truyền GV Toán
5 Lê Thị Đoan GV Toán-Tin
6 Vũ Thu Hùng GV Toán
7 Trần Thị Tuyết Nhung GV Toán
8 Nguyễn Thị Thu Trang GV Toán
9 Nguyễn Thị Ngọc Anh GV Toán
10 Huỳnh Thị Ý GV Toán-Tin
11 Nguyễn Thị Ngọc Chung GV Toán-Tin
12 Đinh Thị Bích Hà GV Toán-Tin
13 Lê Huỳnh Thị Ngọc Ánh GV Toán-Tin
14 Lê Thị Tuyết Dung GV Toán-Tin
15 Phan Thị Quyên GV Toán-Tin
16 Ngô Công Tuấn GV Toán-Tin
17 Nguyễn Trúc Vũ TPCM Tin
18 Bùi Thị Diễm Trang GV Tin
19 Nguyễn Thị Dạ Thảo GV Tin
19 Trịnh Thị Thơm GV Tin
20 Nguyễn Văn Hoàng GV Toán
21 Nguyễn Quốc Hiệp GV Toán