Giới thiệu tổ Văn

 

1 Nguyễn Xuân Hoàng TTCM Văn
2 Võ Văn Vân GV Văn
3 Nguyễn Thị Mỹ Hằng GV Văn
4 Đỗ Thị Xuân An GV Văn
5 Nguyễn Thị Bích Thủy GV Văn
6 Huỳnh Triều GV Văn
7 Búi Thị Hoa GV Văn
8  Nguyễn Thị Phương Nam GV Văn

alt

Ảnh : 20/11/2021 tại trường THPT Phan Bội Châu