LỊCH KIỀM TRA HỌC KỲ II CÁC MÔN CÒN LẠI CẤP THPT NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH KIỀM TRA HỌC KỲ II CÁC MÔN CÒN LẠI CẤP THPT NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Công văn số 942/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2021 của Sở GDĐT)

Thứ/Ngày

Buổi

Khối lớp

Môn

Thời gian làm bài

Phát đề

Bắt đầu làm bài

Kết thúc

Thứ hai 10/5/2021

Sáng

12

Sinh học

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

11

Sinh học

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

9 giờ 35

Chiều

10

Sinh học

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 15

Thứ ba 11/5/2021

Sáng

12

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

12

GDCD

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

10 giờ 20

Chiều

11

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 00

11

GDCD

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

16 giờ 20

Thứ tư 12/5/2021

Sáng

10

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

10

GDCD

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

10 giờ 20

Chiều

11

Toán

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 30

11

Tiếng Anh

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 05

15 giờ 50

Thứ năm 13/5/2021

Sáng

12

Toán

60 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 30

12

Tiếng Anh

45 phút

9 giờ 00

9 giờ 05

9 giờ 50

Chiều

10

Toán

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 30

10

Tiếng Anh

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 05

15 giờ 50

Thứ sáu 14/5/2021

Sáng

11

Tiếng Anh (Speaking)

Từ 7 giờ 00 đến 08 giờ 30

10

Tiếng Anh (Speaking)

Từ 8 giờ 40 đến 11 giờ 00


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: