Danh sách công nhận danh hiệu thi đua

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC 2013-2014
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số: 1855/QĐ-SGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2014)

thidua

TT GT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Danh hiệu thi đua
năm học 2013 - 2014
1. Bà Nguyễn Thị Kim Thắm Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
2. Ông Phạm Đình Ly Phó Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở
3. Ông Nguyễn Văn Vinh Tổ phó chuyên môn Chiến sĩ thi đua cơ sở
4. Bà Huỳnh Thị Nở Tổ trưởng chuyên môn Chiến sĩ thi đua cơ sở
5. Bà Dương Thị Hải Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
6. Ông Trần Thanh Tuấn Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
7. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhân viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
8. Ông Trần Văn Trắc Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
9. Bà Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
10. Bà Phạm Thị Hồng Linh Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
11. Bà Hồ Thị Thu Lũy Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
12. Bà Trần Thị Thùy Trang Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
13. Ông Nguyễn Trúc Vũ Tổ phó chuyên môn Chiến sĩ thi đua cơ sở
14. Ông Ngô Công Tuấn Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
15. Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
17. Bà Bùi Thị Hoa Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
18. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
19. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
20. Bà Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến
21. Bà Trần Hoàng Thanh Giang Giáo viên Lao động tiên tiến
22. Ông Võ Duy Lâm Giáo viên Lao động tiên tiến
23. Bà Mai Thị Trúc Giáo viên Lao động tiên tiến
24. Bà Võ Thị Nghĩa Giáo viên Lao động tiên tiến
25. Ông Châu Anh Khiêm Hiệu trưởng Lao động tiên tiến
26. Ông Nguyễn Phúc Liễu Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến
27. Bà Nguyễn Thị Dung Tổ trưởng chuyên môn Lao động tiên tiến
28. Ông Nguyễn Thái Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến
29. Ông Huỳnh Triều Giáo viên Lao động tiên tiến
30. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm Giáo viên Lao động tiên tiến
31. Bà Trương Thị Tuyết Mai Giáo viên Lao động tiên tiến
32. Ông Thái Quang Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến
33. Bà Đỗ Thị Xuân An Giáo viên Lao động tiên tiến
34. Ông Nguyễn Ngọc Tiêm Giáo viên Lao động tiên tiến
35. Bà Nguyễn Thị Diệu Liễu Giáo viên Lao động tiên tiến
36. Bà Châu Thị Truyền Giáo viên Lao động tiên tiến
37. Ông Võ Đình Minh Giáo viên Lao động tiên tiến
38. Ông Nguyễn Đức Vĩnh Giáo viên Lao động tiên tiến
39. Bà Trần Thị Tuyết Nhung Giáo viên Lao động tiên tiến
40. Bà Lê Thị Đoan Giáo viên Lao động tiên tiến
41. Ông Vũ Thu Hùng Giáo viên Lao động tiên tiến
42. Bà Huỳnh Thị Ý Giáo viên Lao động tiên tiến
43. Bà Đinh Thị Bích Hà Giáo viên Lao động tiên tiến
44. Bà Nguyễn Thị Ngọc Chung Giáo viên Lao động tiên tiến
45. Bà Lê Huỳnh Ngọc Ánh Giáo viên Lao động tiên tiến
46. Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến
47. Bà Phan Thị Quyên Giáo viên Lao động tiên tiến
48. Bà Lê Thị Xuân Yên Giáo viên Lao động tiên tiến
49. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến
50. Bà Hoàng Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến
51. Bà Võ Thị Thùy Vân Giáo viên Lao động tiên tiến
52. Bà Nguyễn Thị Phúc Tổ trưởng chuyên môn Lao động tiên tiến
53. Bà Huỳnh Thị Như Nguyện Giáo viên Lao động tiên tiến
54. Bà Nguyễn Thị Huệ Nga Giáo viên Lao động tiên tiến
55. Bà Phan Trần Mỹ Duyên Giáo viên Lao động tiên tiến
56. Bà Lê Thị Thanh Ty Giáo viên Lao động tiên tiến
57. Bà Nguyễn Thị Tuyền Giáo viên Lao động tiên tiến
58. Bà Nguyễn Thị Mười Giáo viên Lao động tiên tiến
59. Bà Bùi Thị Kim Dung Giáo viên Lao động tiên tiến
60. Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến
61. Ông Trần Trung Phước Giáo viên Lao động tiên tiến
62. Ông Trần Văn Ba Giáo viên Lao động tiên tiến
63. Ông Trần Văn Tân Giáo viên Lao động tiên tiến
64. Ông Phan Đình Lợi Giáo viên Lao động tiên tiến
65. Ông Huỳnh Ngọc Thịnh Giáo viên Lao động tiên tiến
66. Ông Nguyễn Công Tiến Giáo viên Lao động tiên tiến
67. Ông Trần Ngọc Quỳnh Tổ trưởng chuyên môn Lao động tiên tiến
68. Ông Trương Công Cường Giáo viên Lao động tiên tiến
69. Ông Trương Quý Thọ Giáo viên Lao động tiên tiến
70. Bà Châu Thị Hồng Hà Giáo viên Lao động tiên tiến
71. Bà Đào Thị Kiều Loan Giáo viên Lao động tiên tiến
72. Ông Đặng Văn Vinh Giáo viên Lao động tiên tiến
73. Bà Trần Thị Châu Giáo viên Lao động tiên tiến
74. Ông Nguyễn Đức Tuấn Giáo viên Lao động tiên tiến
75. Bà Hoàng Thị Bích Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến
76. Bà Trần Lê Minh Trân Giáo viên Lao động tiên tiến
77. Bà Võ Thị Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến
78. Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến
79. Bà Bùi Thị Thanh Hải Giáo viên Lao động tiên tiến
80. Ông Nguyễn Lượng Tổ trưởng chuyên môn Lao động tiên tiến
81. Bà Ngô Thị Thuật Giáo viên Lao động tiên tiến
82. Bà Trần Thị Dương Nhi Giáo viên Lao động tiên tiến
83. Bà Trần Thị Quyên Giáo viên Lao động tiên tiến
84. Bà Lương Ái Sương Giáo viên Lao động tiên tiến
85. Bà Võ Thị Chữ Giáo viên Lao động tiên tiến
86. Ông Trần Cư Kế toán Lao động tiên tiến
87. Ông Đặng Tiến Dũng Nhân viên Lao động tiên tiến
88. Ông Bùi Văn Ngọc Nhân viên Lao động tiên tiến
89. Bà Thái Thị Hồng Thu Nhân viên Lao động tiên tiến
90. Bà Đoàn Thị Kim Nam Nhân viên Lao động tiên tiến
91. Bà Hồ Thị Tường Vân Nhân viên Lao động tiên tiến
92. Ông Bùi Viết Huệ Nhân viên Lao động tiên tiến
93. Bà Huỳnh Thị Kim Thoa Nhân viên Lao động tiên tiến

Ấn định danh sách này có 93 cá nhân đề nghị danh hiệu thi


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: