TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:8/1/2018 đến ngày:14/1/2018
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/1
Ba 9/1
Tư 10/1
Năm 11/1
Sáu 12/1
Bảy 13/1
CN 14/1