TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:23/8/2021 đến ngày:29/8/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 23/8
Ba 24/8
Tư 25/8
Năm 26/8
Sáu 27/8
Bảy 28/8
CN 29/8