TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/8/2021 đến ngày:5/9/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/8
Ba 31/8
Tư 1/9
Năm 2/9
Sáu 3/9
Bảy 4/9
CN 5/9