TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:11/10/2021 đến ngày:17/10/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 11/10
Ba 12/10
Tư 13/10
Năm 14/10
Sáu 15/10
Bảy 16/10
CN 17/10