TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:3/10/2022 đến ngày:9/10/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 3/10
Ba 4/10
Tư 5/10
Năm 6/10
Sáu 7/10
Bảy 8/10
CN 9/10