TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/10/2022 đến ngày:16/10/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 10/10
Ba 11/10
Tư 12/10
Năm 13/10
Sáu 14/10
Bảy 15/10
CN 16/10