Lịch công tác tuần Trường THPT Phan Bội Châu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/6/2020 đến ngày:5/7/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/6
Ba 30/6
Tư 1/7
Năm 2/7
Sáu 3/7
Bảy 4/7
CN 5/7