Lịch công tác tuần Trường THPT Phan Bội Châu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/1/2018 đến ngày:7/1/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/1
Ba 2/1
Tư 3/1
Năm 4/1
Sáu 5/1
Bảy 6/1
CN 7/1