Lịch công tác tuần Trường THPT Phan Bội Châu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/7/2021 đến ngày:25/7/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/7
Ba 20/7
Tư 21/7
Năm 22/7
Sáu 23/7
Bảy 24/7
CN 25/7