Lịch công tác tuần Trường THPT Phan Bội Châu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:18/10/2021 đến ngày:24/10/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 18/10
Ba 19/10
Tư 20/10
Năm 21/10
Sáu 22/10
Bảy 23/10
CN 24/10