Lịch công tác tuần Trường THPT Phan Bội Châu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:8/5/2023 đến ngày:14/5/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/5
Ba 9/5
Tư 10/5
Năm 11/5
Sáu 12/5
Bảy 13/5
CN 14/5