TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:24/4/2023 đến ngày:30/4/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 24/4
Ba 25/4
Tư 26/4
Năm 27/4
Sáu 28/4
Bảy 29/4
CN 30/4