TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:1/5/2023 đến ngày:7/5/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/5
Ba 2/5
Tư 3/5
Năm 4/5
Sáu 5/5
Bảy 6/5
CN 7/5