TRANG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU
Trường cấp III Công lập (1980-1990); Trường PT cấp II-III Phan Bội Châu(1990-1993); Trường THPT-BC Phan Bội Châu (1993-2008)
Họ và tên: (*) Năm sinh: (*) Giới tính:
Quê quán: Lớp ra trường: Chức vụ trong lớp:
Năm vào trường: Năm ra trường: Họ tên giáo viên chủ nhiệm:
Thông tin về giáo viên chủ nhiệm năm ra trường:
Hiện đang làm gì, ở đâu:
Chỗ ở hiện nay:
Số điện thoại liên lạc: (*) Email liên lạc:
Ý kiến với Ban liên lạc:
Ảnh đại diện (dung lượng tối đa 100Kb. Hiển thị 170px x 200px. Đuôi JPG, PNG, GIF):
Nhập mã xác nhận: (*)  b0ed0
Quay lại danh sách cựu học sinh
Sau khi nhập xong thông tin, nhấn nút đăng ký để hoàn tất việc đăng ký thành viên
Để tránh thông tin rác, ban liên lạc sẽ xác thực thông tin và công bố, chậm nhất là một ngày sau khi đăng ký.