Trang chủTin tứcBản tin trườngDanh sách công nhận danh hiệu thi đua

Danh sách công nhận danh hiệu thi đua

  • PDF.In

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC 2013-2014
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số: 1855/QĐ-SGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2014)

thidua

TT GT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Danh hiệu thi đua
năm học 2013 - 2014
1. Bà Nguyễn Thị Kim Thắm Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
2. Ông Phạm Đình Ly Phó Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở
3. Ông Nguyễn Văn Vinh Tổ phó chuyên môn Chiến sĩ thi đua cơ sở
4. Bà Huỳnh Thị Nở Tổ trưởng chuyên môn Chiến sĩ thi đua cơ sở
5. Bà Dương Thị Hải Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
6. Ông Trần Thanh Tuấn Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
7. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhân viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
8. Ông Trần Văn Trắc Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
9. Bà Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
10. Bà Phạm Thị Hồng Linh Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
11. Bà Hồ Thị Thu Lũy Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
12. Bà Trần Thị Thùy Trang Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
13. Ông Nguyễn Trúc Vũ Tổ phó chuyên môn Chiến sĩ thi đua cơ sở
14. Ông Ngô Công Tuấn Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
15. Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
17. Bà Bùi Thị Hoa Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
18. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
19. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở
20. Bà Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Lao động tiên tiến
21. Bà Trần Hoàng Thanh Giang Giáo viên Lao động tiên tiến
22. Ông Võ Duy Lâm Giáo viên Lao động tiên tiến
23. Bà Mai Thị Trúc Giáo viên Lao động tiên tiến
24. Bà Võ Thị Nghĩa Giáo viên Lao động tiên tiến
25. Ông Châu Anh Khiêm Hiệu trưởng Lao động tiên tiến
26. Ông Nguyễn Phúc Liễu Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến
27. Bà Nguyễn Thị Dung Tổ trưởng chuyên môn Lao động tiên tiến
28. Ông Nguyễn Thái Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến
29. Ông Huỳnh Triều Giáo viên Lao động tiên tiến
30. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm Giáo viên Lao động tiên tiến
31. Bà Trương Thị Tuyết Mai Giáo viên Lao động tiên tiến
32. Ông Thái Quang Hồng Giáo viên Lao động tiên tiến
33. Bà Đỗ Thị Xuân An Giáo viên Lao động tiên tiến
34. Ông Nguyễn Ngọc Tiêm Giáo viên Lao động tiên tiến
35. Bà Nguyễn Thị Diệu Liễu Giáo viên Lao động tiên tiến
36. Bà Châu Thị Truyền Giáo viên Lao động tiên tiến
37. Ông Võ Đình Minh Giáo viên Lao động tiên tiến
38. Ông Nguyễn Đức Vĩnh Giáo viên Lao động tiên tiến
39. Bà Trần Thị Tuyết Nhung Giáo viên Lao động tiên tiến
40. Bà Lê Thị Đoan Giáo viên Lao động tiên tiến
41. Ông Vũ Thu Hùng Giáo viên Lao động tiên tiến
42. Bà Huỳnh Thị Ý Giáo viên Lao động tiên tiến
43. Bà Đinh Thị Bích Hà Giáo viên Lao động tiên tiến
44. Bà Nguyễn Thị Ngọc Chung Giáo viên Lao động tiên tiến
45. Bà Lê Huỳnh Ngọc Ánh Giáo viên Lao động tiên tiến
46. Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến
47. Bà Phan Thị Quyên Giáo viên Lao động tiên tiến
48. Bà Lê Thị Xuân Yên Giáo viên Lao động tiên tiến
49. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Lao động tiên tiến
50. Bà Hoàng Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến
51. Bà Võ Thị Thùy Vân Giáo viên Lao động tiên tiến
52. Bà Nguyễn Thị Phúc Tổ trưởng chuyên môn Lao động tiên tiến
53. Bà Huỳnh Thị Như Nguyện Giáo viên Lao động tiên tiến
54. Bà Nguyễn Thị Huệ Nga Giáo viên Lao động tiên tiến
55. Bà Phan Trần Mỹ Duyên Giáo viên Lao động tiên tiến
56. Bà Lê Thị Thanh Ty Giáo viên Lao động tiên tiến
57. Bà Nguyễn Thị Tuyền Giáo viên Lao động tiên tiến
58. Bà Nguyễn Thị Mười Giáo viên Lao động tiên tiến
59. Bà Bùi Thị Kim Dung Giáo viên Lao động tiên tiến
60. Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến
61. Ông Trần Trung Phước Giáo viên Lao động tiên tiến
62. Ông Trần Văn Ba Giáo viên Lao động tiên tiến
63. Ông Trần Văn Tân Giáo viên Lao động tiên tiến
64. Ông Phan Đình Lợi Giáo viên Lao động tiên tiến
65. Ông Huỳnh Ngọc Thịnh Giáo viên Lao động tiên tiến
66. Ông Nguyễn Công Tiến Giáo viên Lao động tiên tiến
67. Ông Trần Ngọc Quỳnh Tổ trưởng chuyên môn Lao động tiên tiến
68. Ông Trương Công Cường Giáo viên Lao động tiên tiến
69. Ông Trương Quý Thọ Giáo viên Lao động tiên tiến
70. Bà Châu Thị Hồng Hà Giáo viên Lao động tiên tiến
71. Bà Đào Thị Kiều Loan Giáo viên Lao động tiên tiến
72. Ông Đặng Văn Vinh Giáo viên Lao động tiên tiến
73. Bà Trần Thị Châu Giáo viên Lao động tiên tiến
74. Ông Nguyễn Đức Tuấn Giáo viên Lao động tiên tiến
75. Bà Hoàng Thị Bích Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến
76. Bà Trần Lê Minh Trân Giáo viên Lao động tiên tiến
77. Bà Võ Thị Thúy Giáo viên Lao động tiên tiến
78. Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến
79. Bà Bùi Thị Thanh Hải Giáo viên Lao động tiên tiến
80. Ông Nguyễn Lượng Tổ trưởng chuyên môn Lao động tiên tiến
81. Bà Ngô Thị Thuật Giáo viên Lao động tiên tiến
82. Bà Trần Thị Dương Nhi Giáo viên Lao động tiên tiến
83. Bà Trần Thị Quyên Giáo viên Lao động tiên tiến
84. Bà Lương Ái Sương Giáo viên Lao động tiên tiến
85. Bà Võ Thị Chữ Giáo viên Lao động tiên tiến
86. Ông Trần Cư Kế toán Lao động tiên tiến
87. Ông Đặng Tiến Dũng Nhân viên Lao động tiên tiến
88. Ông Bùi Văn Ngọc Nhân viên Lao động tiên tiến
89. Bà Thái Thị Hồng Thu Nhân viên Lao động tiên tiến
90. Bà Đoàn Thị Kim Nam Nhân viên Lao động tiên tiến
91. Bà Hồ Thị Tường Vân Nhân viên Lao động tiên tiến
92. Ông Bùi Viết Huệ Nhân viên Lao động tiên tiến
93. Bà Huỳnh Thị Kim Thoa Nhân viên Lao động tiên tiến

Ấn định danh sách này có 93 cá nhân đề nghị danh hiệu thi

Danh sách ủng hộ

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Phan Bội Châu
Số TK: 56210002428127
Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam.
DANH SÁCH CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm thành lập

1. Nguyễn Tấn Độ - Khóa 90-93: 10.000.000 đ

2. Tập thể Cựu HS khóa 86-89 : 20.000.000 đ

3. TRẦN THỊ DUNG - TRẦN HỮU HẬN khóa 81-84 (C.TY MAY TUẤN ĐẠT): 50.000.000 đ

4. Tập thể lớp 12/2 khóa 94-97 (LT ĐỖ NGỌC TRANG): 13.000.000 đ

5. NGUYỄN LƯƠNG DŨNG KHÓA 90-93 : 10.000.000 đ

6. NGUYỄN TẤN HIÊN KHÓA 90-93 : 10.000.000 đ

Tổng cộng: 113.000.000đ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của các em Cựu HS. Chúc các em hạnh phúc và thành đạt!

Video nhà trường

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Văn nghệ kỷ niệm thành lập trường

Liên kết Portal mới

ooffice

oofficesogiaoduc
logo

Thăm dò

Theo bạn cổng thông tin điện tử Trường THPT Phan Bội Châu thế nào?

Kết quả

Thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 327
Liên kết web : 22
Số lần xem bài viết : 869049
Hiện có 10 khách Trực tuyến

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Lời hay ý đẹp


Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu.
C.Constan

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

Châu Anh Khiêm

1959

Ngữ Văn Hiệu trưởng (nghỉ hưu) 0905 649 457

2

Nguyễn Đức Vĩnh

1964

Toán Học Phó Hiệu Trưởng (Phụ trách)

0982812530

3 Nguyễn Thị Tuyền 1977 Sinh Học Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn 0963979899

4

Ngô Văn Quý 1966 Toán Học Phó Phụ Trách Ngoài Giờ 0949589517

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Môn giảng dạy Số Điện thoại Địa chỉ mail
 
          TỔ TOÁN-TIN
1 Nguyễn Văn Lịch TTCM Toán 0935512312
2 Trần Thị Thu Thanh GV Toán 01674 893 529
3
4 Châu Thị Truyền GV Toán 0903 516 412
5 Lê Thị Đoan GV Toán-Tin 0988 785 001
6 Nguyễn Văn Hoàng GV Toán
7 Trần Thị Tuyết Nhung GV Toán 0935 845 606
8 Nguyễn Thị Thu Trang GV Toán 0982 199 055
9 Nguyễn Thị Ngọc Anh GV Toán 0122 442 2089
10 Huỳnh Thị Ý GV Toán-Tin 0906 989 284
11 Nguyễn Thị Ngọc Chung GV Toán-Tin 0978 444 941
12 GV Toán-Tin
13 Lê Huỳnh Thị Ngọc Ánh GV Toán-Tin 0935 874 107
14 Lê Thị Tuyết Dung GV Toán-Tin 01216555680
15 Phan Thị Quyên GV Toán-Tin 0905729603
16 Ngô Công Tuấn GV Toán-Tin 0989 637 375
17 Nguyễn Trúc Vũ GV Tin 0914 097 221
18 Nguyễn Thị Dạ Thảo GV Tin 0905 248 543
19 Trịnh Thị Thơm GV Tin 0166 724 7824
20 Hồ Thị Mỹ Dung GV Toán - Tin
 
  TỔ VĂN
1 Phạm Thị Ngọc Diễm GV Văn 0978 436 705
2 Nguyễn Thị Dung TTCM Văn 01684 220 494
3 Nguyễn Thị Mỹ Hằng GV Văn 0905 010 476
4 Trương Thị Tuyết Mai GV Văn 0905 621 795
5 Đỗ Thị Xuân An GV Văn 0983 773 234
6 Trần Hoàng Thanh Giang GV Văn 01268 546 335
7 Nguyễn Thị Bích Thủy GV Văn 01215 579 139
8 Huỳnh Triều GV Văn 0906 593 065
9 Phạm Thị Thu Hà GV Văn 0983 794 077
10 Bùi Thị Hoa GV Văn 0123 3537 999
11 Nguyễn Thị Mơ GV Văn 0965 065 693
12 Trần Thị Khánh Vân GV Văn 0167 882 9003
 
  TỔ LÝ-CÔNG NGHỆ
1 Trương Quý Thọ GV Lý- C. Nghệ 0905 089 430
2 Châu Thị Hồng Hà GV Lý- C. Nghệ 0914 067 346
3 Phạm Thị Thu Hiền GV Lý- C. Nghệ 0935 637 627
4 Phạm Thị Hồng Linh GV Lý- C. Nghệ 01682 394 437
5 Trần Thị Châu GV Lý- C. Nghệ 01213 590 990
6 Hồ Thị Thu Lũy GV Lý- C. Nghệ 01224 441 354
7 Trần Thị Thùy Trang GV Lý- C. Nghệ 0974 045 353
8 Trần Văn Trắc TTCM Lý- C. Nghệ 0974 300 811
9 Nguyễn Thị Trung GV Lý- C. Nghệ 0905 864 900
10 Hồ Thị Mỹ Nguyệt GV Lý- C. Nghệ 0984 816 010
11 Đặng Văn Vinh GV C. Nghệ 0935 689 349
12 Trương Công Cường GV Vật lý 0986 606 243
13 Nguyễn Hồng Phượng GV Lý- C. Nghệ 0973 180 265
14 Nguyễn Thị Đinh Hương GV Lý- C. Nghệ 0985 150 086
 
  TỔ HÓA
1 Võ Thị Chữ GV Hóa học 01655 459 744
2 Võ Thị Nghĩa GV Hóa học 0986 959 357
3 Trần Thị Dương Nhi GV Hóa học 0905 990 184
4 Nguyễn Lượng GV Hóa học 0905 408 290
5 Huỳnh Thị Thuý Phượng GV Hóa học 0983 812 879
6 Trần Thị Quyên TTCM Hóa học 0945 798 123
7 Ngô Thị Thuật GV Hóa học 0905 429 246
8 Mai Thị Trúc GV Hóa học 0982 229 208
9 Lê Thị Thanh Dung GV GVTB+ Hóa 0982 132 456
10 Lương Ái Sương GV Hóa học 0935 923 545
 
  TỔ SINH
1 Nguyễn Thị Hoa GV Sinh + C nghệ 0906 438 919
2 Nguyễn Thị Kim Thắm GV Sinh 0160 452 19100
3 Bùi Thị Kim Dung GV Sinh 0168 772 6502
4 Nguyễn Thị Tuyền TTCM Sinh 0963 979 899
5 Lê Thi Thanh Ty  GV Sinh + C nghệ 0120 611 0831
6 Trần Thị Hồng Thúy GV Sinh + C nghệ ,0935 757 951
 
  TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
1 Trần Trung Phước GV TD+ QP 0164 521 8159
2 Võ Duy Lâm GV TD+ QP 0974 356 233
3 Trần Văn Tân TTCM TD+ QP 0905 905 919
4 Phan Đình Lợi GV TD+ QP 0905 602 628
5 Huỳnh Ngọc Thịnh GV Thể dục 0935 334 364
6 Trần Văn Ba GV Thể dục 0987 747 040
7 Nguyễn Như Ý GV Thể dục 0120 464 2646
 
  TỔ SỬ-ĐỊA-C DÂN
1 Hoàng Thị Bích Hạnh GV Lịch sử 0974 620 097
2 Võ Thị Thúy GV Lịch sử+CD 0123 690 3433
3 Trần Thanh Tuấn GV GDCD 0984 504 587
4 Phạm Thị Thu Hằng GV Lịch sử+CD 0982 969 118
5 Huỳnh Thị Nở TTCM Lịch sử 0975 105 383
6 Dương Thị Hải GV Lịch sử 0123 725 3771
7 Bùi Thị Thanh Hải GV Lịch sử 0983 626 345
8 Trần Thị Bích Hạnh GV Lịch sử ,0165 961 4355
9 Lê Thị Hạnh GV Địa lý 01664 159 856
10 Trần Lê Minh Trân GV Địa lý 0982 024 058
11 Nguyễn Văn Vinh GV Địa lý 01667 116 757
12 Trần Thị Lời GV Địa lý 0165 936 3041
13 Nguyễn Đức Tuấn GV GDCD 0905 241 438
 
  TỔ NGOẠI NGỮ
1 Huỳnh Thị Ngọc Lan GV Tiếng Anh 0905 592 262
2 Hoàng Thị Hoa GV Tiếng Anh 0905 741 175
3 Nguyễn Thị Huệ Nga GV Tiếng Anh 0905 494 999
4 Nguyễn Thị Kim Ngân GV Tiếng Anh 0906 461 314
5 Huỳnh Thị Như Nguyện GV Tiếng Anh 0983 445 027
6 Nguyễn Thị Phúc TTCM Tiếng Anh 0167 583 7607
7 Võ Thị Thuỳ Vân GV Tiếng Anh 0985 803 624
8 Lê Thị Xuân Yên GV Tiếng Anh 0983 252 775
9 Nguyễn T Quế Bình Minh GV Tiếng Anh 0935 152 163
10 Phan Trần Mỹ Duyên GV Tiếng Anh ,0903 530 819
11 Nguyễn Thị Thảo Phương GV Tiếng Anh 0963 383 189
 
  TỔ VĂN PHÒNG
1 Nguyễn Thị Thúy Hằng TT Thư viện 0988 853 095
2 Đặng Tiến Dũng NV Bảo vệ 0168 549 7675
3 Võ Thành Chung BV Bảo vệ 0120 251 5681
4 Lê Thị Bích Hằng Kế toán 0973 709 779
5 Đoàn Thị Kim Nam NV Giáo vụ 0974 618 010
6 Huỳnh Thị Kim Thoa NV Thủ quỹ 0905 634 979
7 Nguyễn Khánh Lynh NV Thiết bị 0935 733 763
8 Thái Thị Hồng Thu NV Tạp vụ 0935 804 680
9 Đỗ Thị Thanh Thương NV Văn thư 0982 309 655
10 Ung Tấn Thanh NV Giám thị 0166 867 0798
11 Bùi Văn Ngọc NV Giám thị 0907 800 415
12 Bùi Viết Huệ NV Y tế 0905 227 474